Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được yêu cầu để nhanh chóng phát hành bảng xếp hạng các trường đại học trong nước. Dựa trên danh sách, các thí sinh cẩn thận có thể xem xét trước khi đăng ký học tại một t…

Source: Bộ GD & ĐT khuyến khích để phát hành danh sách xếp hạng các trường đại học

Advertisements