Hơn 100 sinh viên đại học ASEAN đã tập trung tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng cho một cuộc họp lãnh đạo vào ngày 11-ngày 14 tháng 8 thúc đẩy sự hiểu biết liên văn hóa.

ASEAN_2_AAIO

Được gọi là “Hành trình tới ASEAN, ‘hội nghị quy tụ các sinh viên đến từ 10 quốc gia thành viên Đông Nam Á tham gia vào các hoạt động nhằm bồi dưỡng một bản sắc ASEAN gắn kết.

ASEAN_JZJC

Tại sự kiện này, các sinh viên sẽ có cơ hội để gặp gỡ và mạng với mục đích giúp đỡ để xây dựng sự hiểu biết, khả năng kết nối và tình bạn cá nhân giữa thanh niên của các nước thành viên khác của ASEAN.

>>>Xem thêm:

Sự kiện này là một phần của một chuỗi các hành các hội nghị và các hoạt động khác hướng dẫn bởi tầm nhìn chung ASEAN “Một Tầm nhìn, Một Bản sắc và Một chăm sóc và chia sẻ cộng đồng”.

Advertisements