Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi những nỗ lực chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội cùng với ngành giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó ông mô tả như là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của đất nước.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chung tay với ngành giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục cho sự phát triển bền vững của đất nước, tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 5.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chung tay với ngành giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục cho sự phát triển bền vững của đất nước, tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 5.

Trong một hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 5 đến xem lại 2015-2016 nhiệm vụ năm học và khởi động cho 2016-2017, Thủ tướng khẳng định rằng đầu tư vào giáo dục là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
Đầu tư vào giáo dục là đầu tư cho phát triển, và một ưu tiên trong tất cả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, ông nhấn mạnh.

Ông ca ngợi những nỗ lực của ngành giáo dục cho đến nay trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, giúp đỡ để giảm bớt tải nghiên cứu của học sinh và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa.

Ông cũng chỉ ra những vấn đề còn lại trong khu vực, bao gồm cả sự không hiệu quả trong giảng dạy ngoại ngữ, được dẫn đến trình độ tiếng Anh kém giữa các học sinh trung học giữa hội nhập quốc tế mạnh mẽ của đất nước.

Thủ tướng cũng chỉ ra hiệu quả hạn chế về đào tạo nghề và trung học, chưa phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, dẫn đến một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp và thiếu nhân công có trình độ cao trong nhiều doanh nghiệp.

>>>Xem thêm:

Giáo dục sau đại học vẫn còn có những vấn đề khác nhau về chất lượng kết quả từ cuộc đua của học sinh để đạt được một bằng tốt nghiệp ở tất cả các chi phí, trên đây là một nền giáo dục âm thanh, mà phải được giải quyết ngay lập tức, ông nhấn mạnh, và góp tình hình để làm chậm cải cách các cơ chế tài chính cho giáo dục, hiệu suất kém của quản lý giáo dục và giám sát hiệu quả và kiểm tra.

Ghi nhận rằng các cơ sở hạ tầng ở nhiều trường đang trong tình trạng nghèo, ông yêu cầu chính phủ ở tất cả các cấp, các ngành để cải thiện lớp học.

Đồng thời, nó cũng là rất quan trọng để tăng tốc độ xây dựng trường học tại các khu công nghiệp, ông nói.

Các trường cũng nên dạy học sinh về lịch sử và truyền thống bảo vệ chủ quyền quốc gia của đất nước, và tôn trọng người khác và nêu cao trách nhiệm xã hội của mình, anh ta hỏi.

Ông cũng nhấn mạnh rằng tự chủ đại học ‘về tài chính nên đi cùng với trách nhiệm xã hội tốt hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý rằng thông tin liên lạc là một điểm yếu của ngành giáo dục, cần được cải thiện để huy động sự hỗ trợ và giám sát của xã hội.

Theo một báo cáo của ngành, mặc dù kinh tế khó khăn, đầu tư vào giáo dục và đào tạo năm 2016 vẫn chiếm 20% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Báo cáo cũng nhấn mạnh những điều chỉnh tích cực trong việc kiểm tra thức quốc gia dành cho học sinh trung học, đáp ứng các yêu cầu về ghi danh vào đại học và đại học.

Các đại biểu tại sự kiện này cũng đề nghị tăng cường hơn nữa việc phân cấp cho chính quyền địa phương trong việc giáo dục và quản lý đào tạo, trong khi cho thấy việc cải thiện cơ sở hạ tầng cho giáo dục đại học, đặc biệt là các khán phòng, thư viện, và các hệ thống phòng thí nghiệm. Họ cũng kêu gọi ngành để tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo nghề với một tập trung vào việc nâng cao hiệu quả đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Advertisements